Imaginor

Imaginor is een samenwerkingsverband van een een aantal professionals en ondernemers die elk op hun eigen manier een steentje bij willen dragen aan een mooiere maatschappij.
Er is maatschappijbreed een fraaie ontwikkeling gaande van sociaal gedreven projecten en organisaties. Ook wij willen die ontwikkeling naar eigen vermogen helpen te versnellen.

Doelstelling van onze samenwerking is het leveren van een bijdrage aan het oplossen van enkele concrete maatschappelijke problemen. Onze competenties, kennis, ervaring en netwerk willen wij benutten om gezamenlijk sociale impact te maken. Dat doen we door mee te denken en werken aan relevante projecten en programma's. Wij nemen graag initiatief. Maar daar waar gevraagd of gewenst sluiten wij ook net zo graag aan in bestaande trajecten.

Ons collectief is dynamisch. Wij werken in wisselende samenstelling. De keuze voor de projecten waar wij aan werken, en de rol die wij daarin nemen, is persoonlijk en afhankelijk van individuele betrokkenheid en relevante kennis, ervaring en competenties. Vele handen maken licht werk en twee weten meer dan een. Als organisatie kunnen wij op elk moment extra personele ondersteuning gebruiken, zowel van individuen als via bedrijven. Vrijblijvend of gecommitteerd, voor korte of lange termijn. Ook voor een enkel advies of een nuttige lead.

Imaginor hanteert het principe van het sociaal ondernemerschap. Voor het voeren van een gezonde bedrijfsvoering zijn inkomsten noodzakelijk. Die realiseren wij voornamelijk uit ondernemingsactiviteiten op ander vlak. Dat is echter niet altijd voldoende. Voor sommige diensten vragen wij daarom op grond van een redelijkheidsbeginsel een vergoeding. Financiering mag echter nooit ten koste gaan van de middelen van goede doelenorganisaties-, donaties- en/of fondsen. De lasten moeten gedragen worden door bedrijven of particulieren die vanuit een maatschappeiijk bewustzijn kiezen voor het investeren in het verbeteren of oplossen van een sociaal probleem.

We hebben de overtuiging dat kapitaal effectief een hoger doel kan dienen. De oplossing van een maatschappelijk probleem kent vaak een meetbare monetaire toegevoegde waarde die de benodigde kosten van het project overstijgt. Met behulp van de in opkomst zijnde "Impact Bonds" wordt via een private investering, in combinatie met een vooraf gemaakte afspraak met een publieke opdrachtgever, de oplossing van een probleem mogelijk gemaakt. Zodra dat gerealiseerd is en vooraf afgesproken resultaten zijn behaald krijgt de sociaal investeerder zijn of haar tegoeden, met aanvulling van een kleine opslag, terug. En dat biedt weer ruimte voor het oplossen van een volgend probleem. Het probleem wordt opgelost zonder dat het extra publiek geld kost en zorgt voor een structureel positief kosten-baten-effect. De Impact Bonds bieden dus een win-win-win situatie voor alle betrokken partijen.

Imaginor ziet de (Health en Social) Impact Bond als een fantastisch instrument voor het realiseren van haar doelstellingen. De vraagstukken waar onze aandacht op gevestigd is worden allereerst getoetst op de mogelijkheid van een Impact Bond. Biedt dat een kans dan initieren wij de desbetreffende Impact Bond met enthousiasme.